Beleidsplan Aquero

Beleidsplan Aquero
 
Het werk dat Aquero doet
Stichting Aquero is in 1999 opgericht door vrijwilligers van de VNB. Doel van de stichting is activiteiten organiseren voor en door pelgrims. De stichting beheert het Aquerofonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes mogelijk te maken.
 
In 2000 en 2005 heeft Aquero musicals geproduceerd over Lourdes. In 2008 heeft het projectkoor Inigo vieringen in kerken in Nederland en Lourdes opgeluisterd. Eind 2009 is het boek Lourdes, Bron van Vertrouwen gepubliceerd. Dit boek vormde de basis voor de musical ‘Het verhaal van Iedereen’ in 2011/2012. Er zijn sindsdien geen nieuwe projecten opgestart. De reguliere fondswerving via donaties en giften loopt wel door.
 
De manier van fondswerving
Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van onze projecten. Verkoop van kaarsen, cd’s, dvd’s en boeken draagt bij aan de opbrengst van het fonds. Aquero organiseert ook loterijen, zoekt sponsors en fondsen om de projecten te financieren.
 
Beheer vermogen
Het bij de stichting berustende vermogen wordt op een spaarrekening
uitgezet. Hierbij is sprake van een laag risicoprofiel. Het vermogen is
hierbij tevens vrij opneembaar.
 
Besteding vermogen
Het vermogen wordt zoveel mogelijk besteed aan aanvragen van pelgrims voor een tegemoetkoming in de reiskosten voor een bedevaartreis naar Lourdes.
Een klein deel van het vermogen wordt gereserveerd voor het opstarten van nieuwe projecten. De aanvragen van pelgrims voor een tegemoetkoming uit het het fonds lopen via de VNB.  Het bestuur van Aquero besluit na overleg met de VNB over de aanvragen.
 
Beloningsbeleid
De stichting vergoedt geen beloningen, noch aan bestuurders, noch aan derden.
Aanwijsbare onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting worden tegen de kostprijs vergoed tegen overlegging van een betaalbewijs. De stichting heeft geen werknemers.
 
Share our website