Aquerofonds

Aquerofonds
  
Waarom dit fonds
Mensen die graag naar Lourdes of een andere bedevaartplaats willen, maar het niet zelf kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het Aquerofonds.
Sinds de oprichting in 1999 en de eerste fondswerving in 2000 met de musical Aquero, heeft Aquero meer dan 100 pelgrims met een financiële bijdrage kunnen helpen.
 
Fondswerving. Het werk dat Aquero doet
Stichting Aquero is in 1999 opgericht door vrijwilligers van de VNB. Doel van de stichting is activiteiten organiseren voor en door pelgrims, om financiën te genereren voor het Aquerofonds.  Het bestuur van de stichting  beheert het Aquerofonds waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes mogelijk te maken. 
 
In 2000 en 2005 heeft Aquero musicals geproduceerd over Lourdes.
In 2008 heeft het projectkoor Inigo vieringen in kerken in Nederland en Lourdes opgeluisterd.
Eind 2009 is het boek Lourdes, Bron van Vertrouwen gepubliceerd. Dit boek vormde de basis voor de musical ‘Het verhaal van Iedereen’ in 2011/2012.
In 2016 is het project de Mariapassie opgestart. Op een 15 tal locaties door heel Nederland zullen er uitvoeringen worden gegeven.
De zangers/zangeressen/spelers zijn bijna allemaal amateurs die zonder vergoeding medewerking verlenen. De opbrengst van de verkoop van de kaarten komt, na aftrek van de overhead kosten (geluid, muziek, kosten locatie, kosten productieteam), geheel ten goede aan het Aquerofonds.
De reguliere fondswerving via donaties en giften loopt wel door.
 
Aanvragen fonds
De aanvragen voor ondersteuning door het Aquerofonds lopen via de reisorganisatie zoals het VNB of plaatselijke/ regionale contactpersonen.
Er wordt alleen rechtstreeks aan reisorganisaties uitbetaald.
Indien u een aanvraag wilt doen, stuurt u een brief via de reisorganisatie of rechtstreeks aan het bestuur van het Aquerofonds.
Secretaris Stichting Aquero:
Marianne van Leersum
Adres :  Prinsenlaan 16, 3066 KA  Rotterdam.
 
Het bestuur van Aquero besluit na overleg over de aanvragen.
Het Aquerofonds wordt gevoed uit de opbrengst van onze projecten.
De verkoop van toegangskaarten voor de Mariapassie draagt o.a. bij aan de opbrengst van het fonds.
 
Aquero, zoekt sponsors en fondsen om de projecten te financieren.
U kunt donateur of vriend worden van Aquero. Uw (periodieke) bijdrage kunt u overmaken op.
 
Gironummer
NL63 INGB 0008 3288 58 in Wijk aan Zee


Aquero is een ANBI instelling ( RSIN 8086.62.739) . Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.


Beheer vermogen.
Het bij de stichting berustende vermogen wordt op een spaarrekening uitgezet. Hierbij is sprake van een laag risicoprofiel. Het vermogen is hierbij tevens vrij opneembaar.
 
Besteding vermogen.
Het vermogen wordt zoveel mogelijk besteed aan aanvragen van pelgrims voor een tegemoetkoming in de reiskosten voor een bedevaartreis naar bv. Lourdes, Banneux, Fatima, Rome etc.
Een klein deel van het vermogen wordt gereserveerd voor het opstarten van nieuwe projecten. De aanvragen van pelgrims voor een tegemoetkoming uit het het fonds lopen via de reisorganisaties of lokale contactpersonen bedevaarten.  Het bestuur van Aquero besluit over de aanvragen. 
 
Beloningsbeleid.
De stichting vergoedt geen beloningen, noch aan bestuurders, noch aan derden.
Aanwijsbare onkosten gemaakt ten behoeve van de stichting worden tegen de kostprijs vergoed tegen overlegging van een betaalbewijs. De stichting heeft geen werknemers.
 
Share our website