Aquerofonds / Aquero


Drie vrijwilligers van VNB en Aquero hebben het initiatief genomen voor een nieuw project: De Maria Passie. Dit is bedacht en opgezet door Roel Verheggen, Margje Vleck en Annemarie van Leen-Janssens. Zij leerden elkaar kennen in 2005 bij de musical De Ontmoeting. In 2014 bracht een foto van Roel op facebook hen weer samen. En al snel ontstond het idee om rond Maria een muzikaal project op te zetten. Voor zeer velen is Maria een baken, een licht in het duister. Eenmaal op dit spoor werden de contouren van de muzikale theatervoorstelling helder.
De Maria Passie is een project waarin hedendaagse (pop)muziek en het verhaal van Maria worden samengebracht. De uitvoering is kleinschalig en laagdrempelig en kan worden uitgevoerd in kerken, kleine theaters en gemeenschapshuizen in heel Nederland.
Share our website