Aquero fonds

Aquero Fonds
Mensen die graag naar Lourdes of een andere bedevaartsplaats willen maar het niet zelf kunnen betalen, kunnen een beroep doen op het Aquerofonds.
Sinds de oprichting in 1999 en de eerste fondswerving in 2000 met de musical Aquero, heeft Aquero ruim 100 pelgrims met een bijdrage kunnen helpen.
 
Het Aquero fonds wordt gevoed uit de opbrengst van onze projecten. in het verleden hebben o.a. verkoop van kaarsen, cd’s, dvd’s en boeken bij gedragen aan de opbrengst van het fonds. Aquero organiseert momenteel een voorstelling , De Mariapassie,  Wij zoeken sponsoren en fondsen om de projecten te financieren.
 
U kunt donateur worden van Aquero. Uw (periodieke) bijdrage kunt u overmaken op
Bankrekening nummer tnv de stichting Aquero Mw.J.van Tunen.
NL63 INGB 0008 3288 58 in Wijk aan Zee  

 
Aquero is een ANBI instelling. Uw giften zijn aftrekbaar van de belasting.
 
De aanvragen om gebruik te maken van dit fonds lopen via het bestuur van Aquero. Indien u een aanvraag wilt doen, stuurt u een brief aan het bestuur. 
 

secretaris Stichting Aquero:
Mw. Marianne van Leersum 
Adres  :  Prinsenlaan 16, 3066 KA  Rotterdam.

onder vermelding van: Aanvraag bijdrage pelgrims reis naar bedevaartsoort 
Het  bestuur zal dan besluiten of er een bijdrage wordt gegeven en hoeveel de bijdrage gaat worden aan de aanvrager  !!!!
U kunt uw vraag ook via de mail aan hen stellen.
 
 . De reizen worden o.a  gemaakt met de VNB (zie voor meer informatie www.vnbreizen.nl).
Share our website