Uitvoering Ootmarsum


  •   13/06/2016 - 09/02/2019
  • OotmarsumU kunt nu al uw kaarten bestellen  € 10 ,- p/s 
op Rekening Aquero ,   NL63INGB0008328858  

T.n.v. stichting Aquero    Wijk aan zee
o.v.v. Ootmarsum Februari en het aantal kaarten
Uw kaarten liggen dan op de avond van de voorstelling klaar bij de ingang van de kerk Voor iedereen die Maria een warm hart toedraagt
In de Maria Passie staat uiteraard de persoon Maria centraal. Allerlei zaken worden vanuit haar perspectief belicht. “Het mooie is echter dat er een duidelijke koppeling is gemaakt naar de huidige tijd. Maria is een fascinerende vrouw, een baken en een licht in het duister. Zij vormt de verbinding met Lourdes en staat daarmee aan de basis van deze voorstelling,” laat Bert Elferink weten. “Maar ook wat ze mee heeft gemaakt in haar leven is heel goed te begrijpen. Haar onverwachte zwangerschap. Haar vriend Jozef, die toch in haar blijft geloven. Na een zware reis volgt de bevalling in Bethlehem. Vervolgens het moederschap en het om  moeten gaan met de bekendheid van Jezus wat gepaard ging met trots, twijfel, angst en hoop. Ze bleef kiezen voor haar kind en op het laatst leed ze mee met Jezus. Ze verloor haar kind en kwam in een fase van rouw en verdriet. Toch hervond ze het geloof en bleef ze een krachtige vrouw. Al deze aspecten zijn ook in deze tijd voor jong en oud heel herkenbaar en dat maakt deze voorstelling over het leven van Maria toch ook weer heel actueel. Deze Maria Passie brengt op een vernieuwende wijze en voor iedereen verstaanbaar het leven van Maria voor het voetlicht. Dat gebeurt met moderne touch en hedendaagse (pop) muziek. Het is een prachtige voorstelling geworden, die door heel Nederland is gegeven in theaters, kerken en gemeenschapshuizen. De reacties zijn lovend en dus alle reden om jezelf te overtuigen van deze voorstelling door naar Ootmarsum te komen en zelf getuige te zijn van deze bijzondere voorstelling,” laat een enthousiaste Ingrid Schraven weten.


Voorstelling over ‘Het leven van Maria’ uitgebeeld met moderne touch en herkenbare songs
“Wij zijn erg blij en eigenlijk ook wel  trots dat de voorstelling over het leven van Maria naar Ootmarsum komt,” vallen Marian Oude Elberink-van der Aa en Henk Eertman met de deur in huis.  Deze beide parochianen vormen onderdeel van de plaatselijke organisatie, die de randvoorwaarden voor deze Maria Passie op een goede wijze willen invullen. “We zijn heel erg enthousiast,” vervolgt het tweetal, “Samen met Ingrid Schraven en Bert Elferink, webmaster en PR van Aquero en betrokken vrijwilligers hebben we dit aanbod opgepakt om deze voorstelling van de Maria Passie naar Ootmarsum te halen. Het pastoresteam kwam met het voorstel om dit spektakel in de parochie Lumen Christi te organiseren. De Simon en Judaskerk bleek hiervoor de meest geschikte kerk en dus kwam men bij ons als Pastoraatsteam met de prangende vraag om dit verder in te kleden. We hebben ons er in verdiept, verschillende gesprekken gevoerd en gelet op de reacties op de voorstellingen in andere plaatsen zijn we tot de conclusie gekomen dat we deze uitdaging aan moeten gaan,” vertellen Marian en Henk.
Breed gedragen
Het project ‘De Maria Passie’ komt uit de koker van Annemarie van Leen, Margje Vleck en Roel Verheggen.  Zij ontmoetten elkaar in 2005 tijdens de musical ‘De Ontmoeting’ uitgevoerd in opdracht door de stichting Aquero.  Deze stichting beheert een fonds, waaruit financiële steun wordt gegeven aan mensen om een reis naar Lourdes financieel voor hen mogelijk te maken. “Dat maakt deze voorstelling ook wel heel bijzonder, want de Maria Passie wordt uitgevoerd door amateurs onder leiding van enkele professionals. Het project wordt heel breed gedragen en de opbrengst komt, na aftrek van de gemaakte kosten, geheel ten goede aan de stichting Aquero. Zij zorgen er voor dat mensen, die een pelgrimstocht naar bijvoorbeeld Lourdes niet kunnen betalen, toch als pelgrim op reis mogen gaan.  Ook dat maakt het hartverwarmend om je schouders onder dit project te zetten,” geven Marian en Henk hun motivatie aan. 
Share our website